اس ام اس های عاشقانه و احساسی
 
ما انسان ها 
مثل مداد رنگی هستیم، 
شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگرنباشیم !
اما روزی
برای کامل کردن نقاشی هایمان
دنبال هم خواهیم گشت !
به شرطی که  
همدیگر را تا حد نابودی نتراشیم.
 
اس ام اس های عاشقانه و عارفانه, اس ام اس های عاشقانه و احساسی

اس ام اس های عاشقانه و عارفانه
 
مادرم می‌گوید...
درون هر زنی ...
اتاق‌های قفل شده‌ای ست
آشپزخانه‌های لذت...
اتاق خواب‌های اندوه...
و حمام‌های بی‌علاقگی...
مردها گاهی وقت‌ها با کلید می‌آیند
گاهی با چکش...
 
اس ام اس های عاشقانه و عارفانه, اس ام اس های عاشقانه و احساسی

اس ام اس های عاشقانه دلتنگی
 
مرگ همیشه بد نیست!
کاش ...
روزی بیاید
که دلواپسی بمیرد
دلتنگی بمیرد!
تنهایی بمیرد
روزی که مردم
با بوسه حرفهایشان را بزنند!
تا غروب جمعه
متروک ترین جای دنیا شود!