مهمونی بودیم
یه گوشت بزرگ تو خورشت بود
روم نشد وردارم
یهو برقا رفت سریع گذاشتمش دهنم!
.
.
بعد که فهمیدم لیمو امانی بوده!
من دیگه هیچوقت اون آدم قبل نشدم 

طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های خنده دار

طنز نوشته های جالب و خنده دار

یه مرحله ای بالاتر از روشنفکری هست!...
اونم اینه که کتاب نخری تا درخت های کمتری قطع بشن!
.
.
.
.
ایرانیها الان تو این مرحله هستن

طنز نوشته های کوتاه

درسته که گفتن آینه تو بدن سازی تاثیر داره 
.
.
ولی نه طوری که ۲۰ ثانیه دمبل بزنی بعد نیم ساعت جلو آینه خودتو نگاه کنی و فیگور بگیری