عاقا دقت کردی تو بعضی از سایتا که میری یه تبلیغاتی هست که رو اعصابه هر جا میری اونم میاد
.
.
حتما میخاد هزینه هاشو قبول کنی