اخبار میگه 
"چتربازان توی ایران مشکل دارن"
.
.
.
.
.
.
والا فامیلای ما که مشکلی ندارن...
کافیه عروسی ای... 
عزایی... 
چیزی بشه...
دعوت شده و نشده چترشونو وا میکنن...
صاااااف فرود میان وسط سفره
:))))))))))
DDDDDDD:
=))))))))))